Indkaldelse til generalforsamling 2024

17-01-2024

Hermed indkalder LG’s bestyrelse til ordinær generalforsamling i Lyngby og Gentofte gymnastik, der afholdes

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 18.00 i Kildeskovshallen, Mødesalen, Indgang F

Kom og vær med og hav indflydelse på udviklingen af foreningen.

Adgang til generalforsamlingen og regler for stemmeberettigelse fremgår af vedtægternes §7. Revideret regnskab for 2023, budget for 2024 samt bestyrelsens beretning for 2023 findes på hjemmesiden senest fra den 14. februar 2024. Indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen skal ske til info@lg-gymnastik.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejning skal deltagelse i generalforsamlingen ske ved tilmelding til info@lg-gymnastik.dk senest onsdag den 14. februar 2024. Vi glæder os til at se dig!

Glade Gymnastikhilsner fra Bestyrelsen

 

For generalforsamlingen foreligger følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstiller Lisbet Elkjær til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år*.

3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse**.

4. Bestyrelsens fremlæggelse af budget til godkendelse***.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne ikke ændres.

6. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – jf. § 8.

Ikke på valg: Marie Adserballe Kristensen, Charlotte Kiszka og Louise Paulin.

7.1   Valg af bestyrelsesformand

Kandidaten til formandsposten vil give en kort præsentation af sig selv****.

7.2   Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.

Øvrige kandidater, der stiller op til valg:

Hver kandidat til de fire bestyrelsesposter vil give en kort præsentation af sig selv.

8. Valg af to suppleanter. Som revisor og revisorsuppleant benyttes et eksternt revisionsfirma.

9. Eventuelt

 


Dokumenter

* Bestyrelsens beretning: Beretningen for år 2023 kan du finde HER.

** Årsregnskabet for 2023 kan du finde HER.

*** Budget for 2024 kan du finde HER.

OBS: Du bedes selv medbringe dokumenterne digitalt eller fysisk, hvis du ønsker at kunne kigge med i dem under gennemgang.

**** Se tekst om hver kandidat nederst på siden.

 


Indkaldelse ligger på hjemmesiden fra senest 29. januar 2024.

Årsregnskab, budget og bestyrelsens beretning ligger på hjemmesiden senest 14. februar 2024.


 

Pernille B skriver om sig selv:

Trænerudvikling og fokus på trivsel i fællesskaber står mit hjerte nær. 

1) Trænerudvikling, så LG gymnastik til hver en tid har det bedste korps af trænere til at undervise vores dejlige medlemmer - store som små. Trænerne skal have kompetencer til at skabe rum for læring, men i høj grad også være i stand til at skabe fællesskab og samhøringhed på det enkelte hold, så venskaber opstår og varer ved.

2) Fokus på fælleskab i foreningen skal være med til at danne rammen om trivsel for børn og unge - for trænere såvel som for gymnaster. LG gymnastik skal være en forening man søger til ‘bare for at hænge ud’, fordi det er et rart sted at være.

Mit navn er Pernille B. Bitsch. Som betjent og senere SSP-konsulent krydret med trænergerningen i gymnastik og performance, har jeg altid arbejdet med børn og unge - jeg brænder for at gøre dem endnu mere robuste og klar til livet. Fællesskab, bevægelse og trivsel i forening er en af vejene dertil. Derfor genopstiller jeg som medlem af LG's bestyrelse. 

 

Pernille Krogh skriver om sig selv:

Tekst på vej

 

Camilla Bie skriver om sig selv:

Tekst på vej

 

Maria Gindrup skriver om sig selv:

Jeg har været suppleant i LG’s bestrelse i et år, og nu vil jeg rigtig gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem, fordi jeg har været i foreningen i så mange år og har en masse gode idéer til foreningen i fremtiden. Jeg har et stort ønske om at hjælpe i LG, som har givet mig så meget i hele min opvækst og voksenliv. Derudover ser jeg mig selv som en god repræsentant for trænerteamet i LG, da jeg har prøvet både at være mini, - hjælpe, - assistent, - og cheftræner igennem årene - samtidig med at jeg kan repræsentere medlemmerne og deres forældre, da jeg også har været medlem i +15 år. (I er også altid velkomne til at tage fat i mig, hvis I har noget, I ønsker, at jeg tager med til bestyrelsen)

Hvad kan jeg bidrage med?

Jeg færdiggjorde min kandidat i Erhvervsøkonomi og Psykologi fra CBS i juni 2023. På CBS har jeg tilegnet mig viden inden for udvikling og forbedring af virksomhedsledelse- og processer samt rammerne for individers præstation og udvikling. Psykologiaspektet har forsynet mig med indsigt i menneskelig motivation og følelser samt anvendelsen af disse elementer til fastholdelse af medarbejdere og implementering af forandringsprocesser. Erhvervsøkonomidelen har styrket min forståelse af virksomheders mål og behov og har introduceret mig til discipliner som budgetplanlægning, økonomistyring, regnskab og statistik.

Disse kompetencer anvender jeg i mit nuværende fuldtidsjob som Customer Success Manager hos Pleaz, som er en international virksomhed med fokus på at forbedre private virksomheders samlede sundhed – funktionelt, mentalt og socialt – gennem digitale redskaber. Mit arbejde involverer projektplanlægning, implementering, lanceringsevents samt ledelsesworkshops hos vores kunder, kombineret med kontraktforhandlinger. Derudover deltager jeg aktivt i virksomhedsudvikling og strategiplanlægning internt Pleaz i samarbejde med øverste ledelse.

Med min uddannelse, mit arbejde i Pleaz og min passion for LG tror jeg derfor, at jeg kan bringe mere god energi og nogle faglige kompetencer til bestyrelsen i LG.

Derfor vil jeg gerne stille op til generalforsamlingen onsdag den 28. februar.