Indkaldelse til generalforsamling

17-01-2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Hermed indkalder LG’s bestyrelse til ordinær generalforsamling i Lyngby og Gentofte gymnastik, der afholdes

 

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 18.00 i Kildeskovshallen, Mødesalen, Indgang F

 

Kom og vær med og hav indflydelse på udviklingen af foreningen.

Adgang til generalforsamlingen og regler for stemmeberettigelse fremgår af vedtægternes §7. Revideret regnskab for 2022, budget for 2023 samt bestyrelsens beretning for 2022 findes på hjemmesiden fra den 8. februar 2023. Indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen skal ske til info@lg-gymnastik.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejning skal deltagelse i generalforsamlingen ske ved tilmelding til info@lg-gymnastik.dk senest onsdag den 8. februar 2023. Vi glæder os til at se dig!

Glade Gymnastikhilsner fra Bestyrelsen

 

For generalforsamlingen foreligger følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstiller Lisbet Elkjær til dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år*.

3.      Bestyrelsens fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse**.

4.      Bestyrelsens fremlæggelse af budget til godkendelse**.

5.      Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne ikke ændres.

Administrationen kan yde rabatter på kontingent eller fripladser til medlemmer, når dette vurderes til gavn for foreningens drift og formål.

6.      Behandling af indkomne forslag.

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer – jf. § 8.
Ikke på valg: Pernille Krogh Jensen, Christa Elkjær Dvinge, Pernille Bitsch, Camilla Bie

På valg:

Øvrige kandidater, der stiller op til valg

Hver kandidat til de tre bestyrelsesposter vil give en kort præsentation af sig selv.

8.      Valg af to suppleanter. Som revisor og revisorsuppleant benyttes et eksternt revisionsfirma.

9.      Eventuelt

 

* Bestyrelsens beretning: Beretningen for år 2022 kan du finde her på siden senest den 8. februar.

** Årsregnskabet for 2022 og budget for 2023 kan du finde her på siden senest den 8. februar.

 


Indkaldelse ligger på hjemmesiden fra senest 23. januar 2023.