LG Rep: Opvisninger, ture mm.

På denne side kan du finde al relevant information omkring Rep-holdenes kommende opvisninger, ture mm. Siden bliver løbende opdateret, når der kommer mere information fra de forskellige arrangører.

Det forventes, at man som Rep-gymnast deltager i alle de planlagte opvisninger. Derudover er der mulighed for, at de hold der ønsker det, kan deltage i nogle ekstra opvisninger. Det aftales internt på det enkelte hold. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i en opvisning, skal dette meddeles til Cheftræneren i god tid.

Sideoversigt:


LG GymnastikJuleland

Traditionen tro afholdes LGs GymnastikJueland, hvor dagen først byder på workshops for foreningens mindre børn og unge og deres familier. Her forventes det, at Rep-gymnasterne hjælper med at afvikle workshops. Herefter står den på opvisning, hvor Rep-holdene får mulighed for at vise, hvor langt de er nået med sæsonens opvisning.

Planen for dagen:

Mere info følger.


DGI Forårsopvisning
Alle Rep-hold skal deltage i DGI Forårsopvisning, der er et gymnastikstævne arrangeret af DGI for junior- og voksenhold, der træner i DGI Storkøbenhavn. Det plejer at være en sjov dag, hvor alle forældre og venner har mulighed for at komme med som publikum. Publikumsbilletterne købes på dagen direkte hos DGI i hallen.
Gymnaster og forældre kan med fordel hente den app, der hedder ”DGI Gymnastik”, her lægges al info omkring DGI opvisningerne op.
Det vi ved indtil nu er:

Som gymnast skal du på dagen:


Gymnasternes Dag

Alle Rep- og Junior-hold skal deltage i Gymnasternes Dag, der er et gymnastikstævne arrangeret af GymDanmark. I er tre opvisningsgrupper fra LG, der skal på gulvet i løbet af dagen. Der er derfor masser af publikum, som er klar til at klappe af jer! Vi lægger op til, at det bliver en dag i gymnastikkens tegn, hvor man møder tidligt og bliver hængende efter og ser de øvrige LG hold, så I kan bakke hinanden op. Derudover er sådan en dag en super god mulighed for at hænge ud med sit hold og få set en masse god gymnastik, dans og akrobatik, som I kan få inspiration fra😊 

Det vi ved indtil nu er:

 

Som gymnast skal du på dagen:

 

Publikum & forplejning:

Mere info følger.

 LGs forårsopvisninger

Rep-holdene deltager traditionen tro i LGs Forårsopvisninger der i år finder sted d. 8.-14. april 2024. 

Al info omkring forårsopvisningerne ligger på LGs hjemmeside her: info kommer


LG GymnastikSommerland

For andet år i træk afholdes LGs GymnastikSommerland. Det vil fungere som en afrejseopvisning, hvor Rep-holdene har mulighed for at vise familie, venner, trænere og andre gymnaster det show de skal optræde med til Gymnaestrada i Amsterdam til sommer.

Planen for dagen:


Danmarksturné

For anden gang går Rep'ernes tur rundt i det ganske danske land. Hvor vi skal opvise og overnatte følger senere.

Alle 4 stilarter tager afsted som ét samlet hold og laver én samlet opvisning.

 

Forventet pris er 5.000 kroner før tilskud. Med sponsorater og andre indsamlede midler håber vi på en samlet pris pr. gymnast på maks 3.500-4.000 kroner.

 

Betalingen sker over 3 rater: