HANDELSBETINGELSER


KONTINGENT

Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling jf. vedtægternes § 5.
Kontingentet er på generalforsamlingen fastsat til:

Alm. hold til 60 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
Barn m. voksen-hold til 108 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
GymStars til 44 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.

Ved sammenhængende undervisning længere end 60 min. trækkes 50 % rabat på den efterfølgende træningstid. Denne rabat gælder alene sammenhængende undervisningstid.
Holdets varighed rundes op til nærmeste kvarter ved beregning af kontingent.

Nedskrivning af kontingent
Efter sæsonstart nedskrives kontingentet ca. hver fjerde undervisningsgang efter den pågældende uges træning. Dette gælder til og med januar, hvorefter prisen forbliver uændret, indtil tilmeldingen lukker. Kontingenter for hold i forårssæsonen nedskrives ikke.

Rabat
Administrationen kan yde rabatter på kontingent eller fripladser til medlemmer, når dette vurderes til gavn for foreningens drift og formål.

 

TILMELDING

Tilmelding til et hold foregår på hjemmesiden og kan gennemføres, såfremt der er ledige pladser på holdet. Der kan betales med Dankort, eDankort og Mastercard. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme. Tilmeldingen til et hold gælder i den periode, holdet kører, og er for hovedsæsonen typisk august til april og for forårssæsonen typisk fra maj til juni.

Tilmeldingsrunder
Tilmelding til hovedsæsonen åbner ad to omgange.

  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivt medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen.
  2. Tilmelding åbner dernæst for alle andre (medlemmer fra forårssæsonen, ventelistemedlemmer, søskende/børn til aktive medlemmer, passive medlemmer, medlemmer fra tidligere sæsoner, nye medlemmer, mm.)

Tilmelding til forårssæson åbner ad to omgange

  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivt medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen.
  2. Tilmelding åbner dernæst for alle andre (ventelistemedlemmer, søskende/børn til aktive medlemmer, passive medlemmer, medlemmer fra tidligere sæsoner, nye medlemmer, mm.)

Bemærk, at tilmeldingen altid er efter først til mølle-princippet, og at man derfor ikke er garanteret plads, selvom man er eksisterende medlem.

Annullering af tilmelding
Har du bevidst eller ubevidst tilmeldt en profil til et hold i en forkert tilmeldingsrunde, forbeholder administrationen sig retten til at annullere din tilmelding og refundere indbetalingen, på trods af, at du har modtaget kvittering og betalingen er gået igennem

Manuel betaling og rykkergebyr
Har du ikke mulighed for at tilmelde et hold eller et arrangement med betalingskort via hjemmesiden, kan du skrive til info@lg-gymnastik.dk, så vi kan finde en løsning. Bliver du bedt om at betale manuelt, bedes du overføre det angivne beløb til foreningens bankkonto inden for angivne tidsfrist. Har foreningen ikke modtaget beløbet, vil du modtage en rykker. Første rykker er gebyrfri. Fra og med anden rykker tillægges et gebyr for hver udsendt rykker.

Holdændringer
Der kan af forskellige årsager være behov for at ændre i et hold efter tilmeldings- eller sæsonstart. Det kan være start- eller sluttidspunkt, længde, holdtype, trænere eller andet. Der kan i sådanne tilfælde ikke kræves refundering udover de sædvanlige refunderingsregler.

Aflysninger og ændringer
Kommunerne kan aflyse foreningens tid i haller og sale i løbet af en sæson, ligesom myndighederne kan vælge at lukke fysisk træning ned. Foreningen vil i videst muligt omfang tilbyde erstatningsundervisning, enten på en alternativ lokation, på et alternativt tidspunkt eller ved virtuel undervisning. Ændrede eller helt aflyste undervisningsgange kan ikke forventes økonomisk erstattet. Det indbetalte kontingent er betaling for medlemskab af foreningen og ikke for en ydelse jf. DGI’s retningslinjer. Såfremt en træning ændres til en alternativ lokation (fysisk eller online), kan det ikke forventes, at træningen lever op til holdbeskrivelsen

Administrativt kontrolleret afmelding
Såfremt foreningen efter tilmeldingsstart af eksempelvis myndigheder, specialforbund eller kommuner pålægges at mindske størrelsesantallet på holdet, vil vi muligvis være nødsaget til at foretage ændringer på holdet. Muligvis vil vi være nødt til at afmelde gymnaster fra et hold, som vedkommende allerede er tilmeldt og har betalt for. Medlemmet vil få refunderet sit kontingent tilpasset afmeldingstidspunktet, og medlemmet vil komme tilbage på ventelisten i retfærdig rækkefølge. Der tages hensyn til rækkefølgen af tilmeldinger, således at det er de gymnaster, der sidst har tilmeldt sig, som bliver afmeldt først.

 

FORBEHOLD

Der tages forbehold for tryk- og prisfejl. LG gymnastik er ikke ansvarlig for manglende adgang til eller svigt i internetforbindelse eller strømforsyning, nedbrud i eller hærværk på systemet (virus, hacking eller lignende), misbrug af personoplysninger eller andre omstændigheder, som er ude af foreningens kontrol.

 

VENTELISTE

Såfremt der ikke er ledige pladser på et hold, kan man tilmelde sig venteliste til holdet. Det er gratis at stå på ventelisten. Pladsen på ventelisten er gyldig, indtil holdet lukker for nye tilmeldinger, eller indtil der opstår en ledig plads. Såfremt der opstår en plads på holdet, vil medlemmet automatisk modtage en mail og sms, hvis mailadresse og telefonnummer er registreret korrekt i profilen. Medlemmet tager imod pladsen ved at logge på medlemslogin og tilmelde sig og betale. Når medlemmet ikke at tage imod pladsen inden for den angivne frist i mailen, vil pladsen automatisk blive tilbudt til den næste på ventelisten, og medlemmet vil miste sin plads på ventelisten.

 

PRØVETIMER

Da mange af vores hold ofte er fyldt og med tilhørende ventelister, tilbyder vi som udgangspunkt ikke prøvetimer. Du skal tilmelde dig og være registreret på holdet, før du kan dukke op. Læs mere under afmelding. I særlige tilfælde tilbydes prøvetimer, men dette skal aftales med administrationen.

Bemærk at vores trænere har ret til at afvise børn og voksne, som dukker op på hold og ønsker prøvetræning. Hvis ens barn har en legeaftale, kan vennen/veninden være nødt til at sidde uden for lokalet, indtil undervisningen er færdig.

 

HOLDSKIFTE

Såfremt der er ledige pladser på et hold, er det muligt at skifte hold efter sæsonstart mod evt. yderligere betaling. Holdskifte kan alene godkendes af administrationen og ikke af træneren på holdet. Skriv til info@lg-gymnastik.dk.

 

AFMELDING

Man kan afmelde sig sit hold alene ved skriftlig henvendelse til foreningen på info@lg-gymnastik.dk.

Afmelding skal altid bekræftes fra begge parter, før det er gældende.

For hovedsæsonen er gældende at:
* Frem til sæsonstart refunderes det fulde kontingent.
* Indtil tre uger fra sæsonstart, eller indtil tre uger fra tilmeldingstidspunktet, refunderes det fulde kontingent fratrukket et administrationsgebyr på 200 kr.
* Herefter og frem til og med 1. november refunderes det halve kontingent fratrukket et administrationsgebyr på 200 kr.
* Herefter refunderes ikke. Der kan dog refunderes forholdsmæssigt i løbet af kursusforløbet i særlige tilfælde.

For hold og events af op til ni ugers varighed er gældende at:
* Frem til en uge før sæsonstart/kursusstart refunderes det fulde kontingent.
* Herefter refunderes ikke. Der kan dog refunderes forholdsmæssigt i løbet af kursusforløbet i særlige tilfælde.

Ved afmelding bedes man oplyse deltagerens fulde navn eller medlems-id, navn på hold, træningsdag, sted, tidspunkt og indmeldingsdato.

Medlemmet kan blive bedt om at bekræfte afmeldingen inden for en deadline, og afmeldingen vil ikke være gyldig, før denne bekræftelse er sket.

Ved rettidig afmelding refunderes hele eller en del af kontingentet, dog ikke eventuelle tilmeldingsgebyrer.

 

ANSVAR

Foreningen kan ikke gøres ansvarlig, hvis manglende mulighed for undervisning eller afholdelse af arrangementer skyldes force majeure eller lignende omstændigheder, herunder strejke, lock out, krigstilstand, statsindgreb, coronavirus eller øvrige omstændigheder, som ligger uden for Lyngby og Gentofte gymnastiks kontrol. Så længe en sådan situation foreligger, er LG gymnastik fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

 

FOTOGRAFERING

Ved tilmelding til et hold i LG gymnastik, accepterer du samtidig, at der må tages foto af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være situationsbilleder af enkeltpersoner eller grupper af gymnaster samt portrætbilleder af hold. Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, i trykte og på sociale medier som Facebook, Youtube, Instagram mv. Ønsker du ikke at gymnasten figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre gymnasten opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til portrætfotografering af gymnastikholdet.

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Ved godkendelse af handelsbetingelserne, godkender du samtidig LG gymnastiks Privatlivspolitik, som du kan læse om her: https://www.lg-gymnastik.dk/PRIVATLIVSPOLITIK

 

ÆNDRINGER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

 


Senest ændret 20. marts 2023.