HANDELSBETINGELSER


KONTINGENT
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling jf. vedtægternes § 5.
Kontingentet er på generalforsamlingen fastsat til:

Alm. hold til 60 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
Barn m. voksen-hold til 108 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
GymStars til 44 kr. pr. undervisningsgang af 60 min.
 
Ved sammenhængende undervisning længere end 60 min. trækkes 50 % rabat på den efterfølgende træningstid. Denne rabat gælder alene sammenhængende undervisningstid.
Holdets varighed rundes op til nærmeste kvarter ved beregning af kontingent.
 
Nedskrivning af kontingent
Efter sæsonstart nedskrives kontingentet ca. hver fjerde undervisningsgang efter den pågældende uges træning. Dette gælder til og med januar, hvorefter prisen forbliver uændret, indtil tilmeldingen lukker. Kontingenter for hold i forårssæsonen nedskrives ikke.


TILMELDING
Tilmelding til et hold foregår på hjemmesiden og kan gennemføres, såfremt der er ledige pladser på holdet. Der kan betales med Dankort og eDankort. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme. Tilmeldingen til et hold gælder i den periode, holdet kører, og er for hovedsæsonen typisk august til april og for forårssæsonen typisk fra maj til juni.

Tilmeldingsrunder
Tilmelding til hovedsæsonen åbner ad tre omgange.
 

  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivt medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen.
  2. Tilmelding åbner dernæst for ventelistemedlemmer fra hovedsæsonen, forårssæsondeltagere fra indeværende kalenderår og søskende/børn til aktive medlemmer.
  3. Tilmelding åbner sidst for nye medlemmer og passive medlemmer (herunder også medlemmer som ikke hører under ovenstående to kategorier).

Tilmelding til forårssæson åbner ad tre omgange

  1. Tilmelding åbner først for aktive medlemmer. Som aktivt medlem tæller et medlem, der i indeværende kalenderår har været tilmeldt et hold i hovedsæsonen.
  2. Tilmelding åbner dernæst for ventelistemedlemmer fra hovedsæsonen og søskende/børn til aktive medlemmer.
  3. Tilmelding åbner sidst for nye medlemmer (herunder også medlemmer som ikke hører under ovenstående to kategorier).

Bemærk, at tilmeldingen altid er efter først til mølle-princippet, og at man derfor ikke er garanteret plads, selvom man er eksisterende medlem.
 
Manuel betaling og rykkergebyr
Har du ikke mulighed for at tilmelde et hold eller et arrangement med Dankort eller eDankort via hjemmesiden, kan du skrive til info@lg-gymnastik.dk, så vi kan finde en løsning. Bliver du bedt om at betale manuelt, bedes du overføre det angivne beløb til foreningens bankkonto inden for angivne tidsfrist. Har foreningen ikke modtaget beløbet, vil du modtage en rykker. Første rykker er gebyrfri. Fra og med anden rykker tillægges et gebyr for hver udsendt rykker.
 
Holdændringer
Der kan af forskellige årsager være behov for at ændre i et hold efter tilmeldings- eller sæsonstart. Det kan være start- eller sluttidspunkt, længde, holdtype, trænere eller andet.
 
Aflysninger og ændringer
Kommunerne kan aflyse foreningens tid i haller og sale i løbet af en sæson, ligesom myndighederne kan vælge at lukke fysisk træning ned. Foreningen vil i videst muligt omfang tilbyde erstatningsundervisning, enten på en alternativ lokation, på et alternativt tidspunkt eller ved virtuel undervisning. Ændrede eller helt aflyste undervisningsgange kan ikke forventes økonomisk erstattet. Det indbetalte kontingent er betaling for medlemskab af foreningen og ikke for en ydelse jf. DGI’s retningslinjer.
 
Administrativt kontrolleret afmelding
Såfremt foreningen efter tilmeldingsstart af eksempelvis myndigheder, specialforbund eller kommuner pålægges at mindske størrelsesantallet på holdet, vil vi muligvis være nødsaget til at foretage ændringer på holdet. Muligvis vil vi være nødt til at afmelde gymnaster fra et hold, som vedkommende allerede er tilmeldt og har betalt for. Medlemmet vil få refunderet sit kontingent tilpasset afmeldingstidspunktet, og medlemmet vil komme tilbage på ventelisten i retfærdig rækkefølge. Der tages hensyn til rækkefølgen af tilmeldinger, således at det er de gymnaster, der sidst har tilmeldt sig, som bliver afmeldt først.
 
 
FORBEHOLD
Der tages forbehold for tryk- og prisfejl.
LG gymnastik er ikke ansvarlig for manglende adgang til eller svigt i internetforbindelse eller strømforsyning, nedbrud i eller hærværk på systemet (virus, hacking eller lignende), misbrug af personoplysninger eller andre omstændigheder, som er ude af foreningens kontrol.
 

VENTELISTE
Såfremt der ikke er ledige pladser på et hold, kan man tilmelde sig venteliste til holdet. Det er gratis at stå på ventelisten. Pladsen på ventelisten er gyldig, indtil holdet lukker for nye tilmeldinger, eller indtil der opstår en ledig plads. Såfremt der opstår en plads på holdet, vil medlemmet automatisk modtage en mail og sms, hvis mailadresse og telefonnummer er registreret korrekt i profilen. Medlemmet tager imod pladsen ved at logge på medlemslogin og tilmelde sig og betale. Når medlemmet ikke at tage imod pladsen inden for den angivne frist i mailen, vil pladsen automatisk blive tilbudt til den næste på ventelisten, og medlemmet vil miste sin plads på ventelisten.
 
 
PRØVETIMER
Da mange af vores hold ofte er fyldt og med tilhørende ventelister, tilbyder vi som udgangspunkt ikke prøvetimer. Du skal tilmelde dig og være registreret på holdet, før du kan dukke op. Læs mere under afmelding.
I særlige tilfælde tilbydes prøvetimer, men dette skal aftales med administrationen.
 
Bemærk at vores trænere har ret til at afvise børn og voksne, som dukker op på hold og ønsker prøvetræning. Hvis ens barn har en legeaftale, kan vennen/veninden være nødt til at sidde uden for lokalet, indtil undervisningen er færdig.
 
 
HOLDSKIFTE
Såfremt der er ledige pladser på et hold, er det muligt at skifte hold efter sæsonstart mod evt. yderligere betaling. Holdskifte kan alene godkendes af administrationen og ikke af træneren på holdet. Skriv til info@lg-gymnastik.dk.
 

AFMELDING
Man kan afmelde sig sit hold alene ved skriftlig henvendelse til foreningen på info@lg-gymnastik.dk.
 
For hovedsæsonen er gældende at:

 
For hold og events af op til ni ugers varighed er gældende at:

 
Ved afmelding bedes man oplyse deltagerens fulde navn eller medlems-id, navn på hold, træningsdag, sted, tidspunkt og indmeldingsdato.
 
Ved rettidig afmelding refunderes hele eller en del af kontingentet, dog ikke eventuelle tilmeldingsgebyrer.
 
 
ANSVAR
Foreningen kan ikke gøres ansvarlig, hvis manglende mulighed for undervisning eller afholdelse af arrangementer skyldes force majeure eller lignende omstændigheder, herunder strejke, lock out, krigstilstand, statsindgreb, coronavirus eller øvrige omstændigheder, som ligger uden for Lyngby og Gentofte gymnastiks kontrol. Så længe en sådan situation foreligger, er LG gymnastik fritaget for opfyldelse af sine forpligtelser.

 
FOTOGRAFERING
Ved tilmelding til et hold i LG gymnastik, accepterer du samtidig, at der må tages foto af dig/dit barn/dine børn for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være situationsbilleder af enkeltpersoner eller grupper af gymnaster samt portrætbilleder af hold. Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, i trykte og på sociale medier som Facebook, Youtube, Instagram mv. Ønsker du ikke at gymnasten figurerer på et portrætfoto af holdet, skal du fra sæsonstart gøre gymnasten opmærksom på, at han/hun ikke må stille op til portrætfotografering af gymnastikholdet.
 
 
PRIVATLIVSPOLITIK
Ved godkendelse af handelsbetingelserne, godkender du samtidig LG gymnastiks Privatlivspolitik, som du kan læse om her: https://www.lg-gymnastik.dk/PRIVATLIVSPOLITIK
 

ÆNDRINGER
De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.
 Senest ændret 20. maj 2021