FRIPLADS ELLER RABAT

RATEORDNING
Har du svært ved at betale hele kontingentet på én gang, så skriv til os på info@lg-gymnastik.dk, så vi kan være behjælpelige med at dele betalingen op i nogle rater.

FRIPLADS ELLER RABAT
LG gymnastik tildeler hver sæson et begrænset antal fripladser på hold samt rabat på foreningens opvisningsrejser til familier med økonomiske udfordringer.
Hvorvidt friplads eller rabat gives, vurderes af administrationen på baggrund af en motiveret ansøgning fra enten gymnast eller familie.

Ansøgning
Send ansøgningen til info@lg-gymnastik.dk, og fortæl hvorfor LG gymnastik skal give lige netop dig friplads eller rabat i denne sæson.
Bemærk, at LG gymnastik som udgangspunkt kun tilbyder friplads til et medlem i en enkelt sæson.