AUDITION

Audition til GymStars 2024-2025

Hvert år afholdes der auditions til LGs udtagede GymStar-hold. Audition til samtlige GymStar-hold afholdes i år fysisk i Kildeskovshallen søndags d. 26 maj. Siden her bliver løbende opdateret med info omkring procedure, tilmelding og program for dagen. 

Læs mere om hvert enkelt hold, aldersgrænser, optagelseskrav og forventninger i GymStar-kompendiet for gymnaster, som du finder på siden "Hvad er GymStars?".

Sideoversigt:

 

Ved spørgsmål til audition bedes man sende en mail på info@lg-gymnastik.dk.

 


Oversigt over GymStar-holdene i sæson 24-25

OBS! Der kan forekomme undtagelser i optagelse på det enkelte hold i forhold til gymnastens alder. I få tilfælde kan man blive optaget selvom man er yngre eller ældre end holdets aldersgruppe.

**OVERSIGT OVER HOLDENE FOR 24-25 FØLGER PÅ ET SENERE TIDSPUNKT**

Om holdet oprettes afhænger af antal ansøgere og deres niveau til audition. 
Et hold oprettes kun, hvis der udtages nok gymnaster til at danne et hold. Der kan forekomme ændringer i ovenstående skema afhængig af tildelte lokaletider, trænere, antal oprettede hold mm.

 


Mødetid og -sted for Audition.

Mødested: Indgang D, Kildeskovshallen

Mødetid: se specifikation under hver audition


Tilmelding til Audition

Pris:

Det koster 100 kr. pr. audition pr. deltager, da der ligger et stort stykke arbejde i at organisere, administrere og afvikle samtlige auditions. Efter tilmelding kan pengene ikke refunderes.

 

SELVE TILMELDINGEN:

Det er muligt at stille op til audition i flere stilarter. Du tilmelder dig de respektive auditions herunder:

AKRO: 8-21 ÅR+

SPRING: 10-12 ÅR

SPRING: 13 ÅR+

RYTME: 10 ÅR+

STREET: 10-12 ÅR

STREET: 13 ÅR+


Kort gennemgang af selve audition

Dagene er inddelt i stilartsblokke. Her møder gymnasterne op til de(n) audition(s), de er tilmeldt. En normal audition vil forløbe nogenlunde således: 

1. Gymnasterne har på forhånd tilmeldt sig audition via hjemmesiden. 

2. Gymnasterne møder op og får tildelt et nummer, der sættes på trøjen. Herefter tages der billeder af samtlige ansøgere med deres nummer på maven. 

3. Når alle er klar, gennemgår den audition-ansvarlige programmet for audition. Der sidder x antal udtagere inde i hallen, der løbende går rundt og tager noter på alle ansøgerne. Som regel er udtagerne nogle kendte trænere, der er tilknyttet GymStar-holdene i den nuværende sæson, men det kan også være andre erfarne trænere fra foreningen. Udtagernes rolle er at udtage gymnaster til de forskellige GymStar-hold. Det vil altid være en samlet vurdering fra alle udtagerne, der afgør, hvem der udtages til hvilke hold.

4. Fælles opvarmning, hvor gymnasterne kommer i gang og får rystet den værste nervøsitet af sig. 

5. Gymnasterne kommer igennem diverse stilartsrelevante opvarmnings- og grundøvelser samt egenfærdigheder. 

a. Ved de rytmiske stilarter laves en kort sekvens, som forevises i mindre grupper. 

b. Ved redskabsholdene trænes der på redskaber, og der er mulighed for at vise springkombinationer, parkour lines mm. 

6. Efter endt træning voterer udtagerne. Her fordeler de samtlige ansøgere i grupperne: Mini, Junior, Rep, ikke udtaget. Der laves begrundelser til alle ansøgerne, så det er muligt efterfølgende at få feedback, hvis man som gymnast ønsker det. 

a. Hvis du ikke optages på et GymStar-hold, vil du få anbefalet et alternativt hold, der kan styrke den gymnastiske udvikling. 

7. Svaret sendes skriftligt i den følgende uge. 

a. Har du et behov for feedback på din tilbagemelding, er du velkommen til at skrive en mail til info@lg-gymnastik.dk, hvorefter en af udtagerne vil vende tilbage med et svar. Vi beder dog om forståelse for, at udtagerne både gør deres bedste i udtagelsesprocessen, har mange års erfaring og træffer beslutninger ud fra flere parametre. Vi håber derfor, at du før, du sender ønske om feedback, overvejer, hvad du ønsker at få ud af feedbacken – så har udtagerne også et bedre udgangspunkt at give feedback ud fra ☺ 

8. Man skal nu tilmelde sig det/de hold, man er tilbudt plads på via hjemmesiden. Først når tilmeldingen og betalingen er gået igennem er man officielt en del af det nye GymStarhold. 

a. Er man tilbudt plads på et hold, som man ikke ønsker at tage i mod skal man give administrationen besked, så en anden kan blive tilbudt pladsen. 

b. Er man ked af det eller har man spørgsmål til de/det hold man har fået tilbudt, er man velkommen til at kontakte administrationen. 

 


Sådan forbereder du dig bedst muligt til Audition

Gymnastisk/sportsligt:

Vi anbefaler, at man holder sig aktiv og træner sin stilart op til audition, så man er klædt så godt som muligt på til at kunne udføre de forskellige øvelser inden for den specifikke stilart. Både med henblik på at have et kendskab til den stilart man stiller op til og i forhold til at have en nogenlunde god grundform (styrke og kondi). Auditions kan være ret fysisk krævende, så derfor kan det give deltageren lidt ekstra overskud, hvis grundformen er på plads.

Mentalt:

Deltagerne kan med fordel øve sig i at håndtere, hvis nu deres spring/dans/trick/bevægelse ikke lige går helt, som det plejer til audition – det gælder ikke om at være perfekt til audition, men mere få vist en masse af hvad man kan. Dommerne er rigtig gode til at se på grundteknikken og potentialet hos deltagerne, og så betyder det ikke helt så meget, om man udfører alt til perfektion.
Derudover anbefaler vi, at man snakker sammen derhjemme om, hvad drømmeholdet er at blive optaget på, og hvad man vil gøre, hvis man nu ikke skulle få tilbudt en plads – og i den forbindelse også, hvis kun den ene af vennerne får tilbudt en plads, eller hvis vennerne havner på forskellige hold. For til en audition er der risiko for at få et nej, og vi oplever desværre ofte, at deltagerne + forældre slet ikke har overvejet den mulighed og derfor bliver mere skuffede end nødvendigt, fordi de ikke er forberedte. Vi gør vores bedste for at få placeret alle deltagere på et hold, og dem der ikke kan tilbydes en plads på et GymStar-hold, forsøger vi at samle på nogle specifikke hold for dem, der gerne vil arbejde lidt mere målrettet med deres stilart, men måske ikke er helt klar til GymStars endnu.

I LG er det vigtigt, at Audition bliver en positiv oplevelse uanset, om man ender med at komme på drømmeholdet eller ej. Hvis man går ind til en audition med en indstilling om, at det skal være sjovt og en mulighed for at prøve sig selv af og se, hvad det overhovedet er for noget, så plejer det at være en rigtig god oplevelse ☺ 

 


Jeg kan ikke komme – hvad gør jeg?

Er du ude at rejse, til konfirmation eller noget andet, der forhindrer dig i at deltage i den fysiske audition, så kan du heldigvis stadig godt tilmelde dig audition som online-deltager og blive vurderet på lige fod med de andre deltagere. 

Du tilmelder dig gennem linkene øverst på denne side, og så er det bare vigtigt, at du husker at krydse af om du deltager fysisk eller online, samt hvilket niveau du ønsker at blive taget i betragtning til! Efter tilmelding vil du modtage en formular med en nærmere beskrivelse om, hvad der forventes af de forskellige stilarter. Deadline for aflevering kommer senere, og detaljerne om afleveringen vil være beskrevet i det tilsendte materiale ☺

Online audition vil bestå af nogle enkelte spørgsmål, som skal besvares, og så skal der vedhæftes en video af dine færdigheder.